Canlı Sohbet Hatlarında Empatiyi Geliştir

gerçek muhabbet numaraları kullanıcılarının tamamı iletişimsel gereksinim kaynaklı sebeplerden bu hizmeti almayı tercih ederler.İyi, sağlıklı, stabil, aşk dolu bir kişilik ve ilişkiler maksadıyla ihtiyacımız olan en temel 2 şey empati yapabilme becerisi ve duygusal akıl kapasitesidir.Duygusal zekâ, bir insanın kendisine veya başkalarına ait hisleri anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır.Empati veya eş duyum, bir başkasının hislerini, içinde yer aldığı vaziyet ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir.Kendi hislerini diğer objelere yansıtmak anlamında da kullanılır.Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun hislerini ve düşüncelerini düzgün olarak anlamasıdır.Sözlük anlamlarına baktığımızda “ben ve diğeri arasında olup bitenlerde ne gibi hislerin yaşandığının farkında olunmasının” müşterek nokta olduğunu izliyoruz.Şöyle bir münasebet düşünelim: İki şahıs bir konuda konuşurken, her iki tarafta yalnızca kendi söylediği ile ilgileniyor ve karşısındakinin ne söylediğini, ne hissettiğini asla anlamıyor olsun.Böyle bir şekilde her ikisi de kendisini asla duyulmamış, anlaşılmamış, değersiz, öfkeli ve huzursuz hissedecektir.Bu münasebet olumlu değişime uğramadığı sürece böyle sürüp gidecektir.Zamanla sevgili gerçek muhabbet numaraları kullanıcıları birbirinden uzak, daha az belki de asla konuşmayan ya da konuşmaya çalıştıkça hep kavga eden, olabildiğince çatışmalı bir durum alacaktır.Böylesi bir münasebet, iki yetişkin, iki evlat veya bir yetişkin bir evlat arasında yaşanabilir.Her durumda da ciddi sorunlara yol açacaktır.Ailesi aracılığıyla anlaşılmama, duyulmama gibi yaşantılardan kaynaklı muhtelif problemler yaşayan evlat, toy ve yetişkinlerin çokça olduğunu biliyoruz ve onlar terapi ile olumsuz hayat deneyimlerini olumluya çevire biliyorlar.Ne yazık ki iletişimde mesele yaşayan herkes, kişiliğini ilerletmek yönünde bir karar almıyor.daima muhalif tarafı suçlayan “ben değil o değişsin diyen” kişiler de olabildiğince çok.Bu noktada değişime muhalif bir direnç ve veri eksikliği olduğunu izliyoruz.İnsan kimsesiz yaşayamayan, sosyal bir varlık olarak her daim başka insanlarla iletişim halinde olduğundan “değişimi” kendinden başlatmak zorunda olduğunun bilincinde olmayabiliyor.oysaki kişiliğin duygusal kapasitesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, o şahısın ruhsal geleceğine dair yaptığı en değerli yatırımıdır.Farkında olmak ve istekli olmak, duygusal akıl ve empatiyi ilerlemeye başlamak maksadıyla bir gerçek muhabbet numaraları arkadaşı kafi olacaktır.sohbet hatları

Yorum yapın