Sohbet Hatları yalnızlığını Sonlandıracak

Bireyselleşmenin getirdiği yalnızlığın tesiri bundan sonra her bireye yansımaya başladı.yetenekle durumun yarattığı sosyal ve iletişimsel boşluk sebebiyle sohbet numaraları bir varış noktası, normal bir netice gibi gözlemlenmeye ve erkekler kadar kızlar aracılığıyla da kullanılmaya başlandı.uygar toplumlarda, bireyselliğin meydana çıkmasıyla birlikte güncel ideolojiler, güncel ahlak donanımları ve güncel bir toplumsal nizam meydana çıkmıştır.Gelenekten kopuşun cisimleşmiş hali olan ‘bireycilik’ uygar bireyin zihin dünyasını şekillendirirken pek fazla sorunu da beraberinde getirmiştir.Bu yazıda siz sevgili sohbet numaraları kullanıcıları maksadıyla bireyselleşme ve modernize konusunun yarattığı kimsesizlik durumunu ele alacağım.Modernizmin bu kadar geniş kamu kitlelerinin zihinlerinde yer etmesinin ve kabullenilmesinin nedeni, modernliğin insanlık tarihinin en üstün ve en kusursuz hayat şekli olduğu varsayımıdır.Modernliğin üstün bir hayat şekli olduğu ideolojisi bireyciliğin de zeminini hazırlamıştır.Modernite, modernleşme sürecinin getirdiği bir hayat şeklidir.Toplumsal süreçler incelendiğinde, yaratılışını batıda bulacağımız modernleşme, batılı olmayan toplumlarda geleneksel kurumları yıkarak kendi hayat formunu, kendi evrenini inşa eder.Bu bağlamda, modernleşme garp dışı toplumlarda bulunmakta olanı yıkarak kendini var edebilmektedir.sebebi modernizm tüm kültürel ve dini değerleri koparıp atar.Modernizmi meydana çıkaran felsefi zemine bakıldığında rasyonalizm dikkat çekecektir.Rasyonelleşmeyle beraber zeka techizatı olurken, hesapçı, çıkarcı ve yararci bireyler de beraberinde türemiştir.kimsesizlik olgusu incelendiğinde, yalnızlığın değişik toplumlarda birçok yaşlının hayatını sürdüğü problemlerin kafasında geldiği görülmektedir.Yaşlılık ve artan ihtiyar nüfus sorunu, bütün dünya ülkelerinde önemi gün geçtikçe artan bir olgudur.ihtiyar nüfusun artması, beraberinde pek fazla sorunu da getirmiştir.kimsesizlik, yoksulluk ve hastalıklar bu problenlerin kafasında gelmektedir.Araştırmalara göre ihtiyar bireylerin şimdilerde en mühim sıkıntıları arasında parasal güvence yokluğu, onarım gereksinimi ve kimsesizlik yer almaktadır.Geleneksel büyük aileden çekirdek aileye geçişle birlikte aileler küçülmüş ve toy kuşak valide babalarından uzaklaşarak kendi çekirdek ailelerini kurmaya başlamıştır.Böylelikle yaşlılık, mühim mali ve sosyal problenlerin yaşandığı bir dönem haline gelmiştir.Bir sonraki sohbet numaraları sitesi maksadıyla hazırlayacağımız yazımızda görüşmek üzere veda ediyroum ve kimsesiz kalmamak maksadıyla sitemize göz atmanızı öneri ederek yazımı sonlandırıyorum.

Yorum yapın